Zakres usług

  • licówki porcelanowe
  • korony i mosty pełnoceramiczne
  • korony i mosty porcelanowe na podbudowie z metali szlachetnych (złoto)
  • korony i mosty porcelanowe na podbudowie z metali nieszlachetnych (standardowe korony kosmetyczne)
  • protetyka na implantach
  • wkłady koronowe kompozytowe i porcelanowe (inlay, onlay)
  • mosty adhezyjne (kompozytowe)
  • protezy szkieletowe bezklamrowe (zasuwy, zatrzaski, teleskopy)
  • protezy całkowite

 

  • Facebook