Aparaty stałe i ruchome

  • aparaty ruchome – zmieniają kształt i wielkość łuków zębowych, stosowane są u dzieci. Zbudowane są z klamry oraz śruby i sprężyny. Przeważnie są wykonane z akrylu, często kolorowego.
    Leczenie za pomocą aparatu ruchomego trwa 3–4 lata. Nosi się go w nocy lub przez kilka godzin w ciągu dnia. Co kilka tygodni trzeba je aktywować (m.in. rozkręcać śruby i doginać druty).
  • aparaty stałe – przesuwają pojedyncze zęby. Zbudowane są z zameczków przyklejanych do korony zęba, pierścieni zakładanych na trzonowce oraz drutów, które je łączą (trzeba je wymieniać, przeważnie co miesiąc).
  • Facebook