Cennik implantologiczny

Leczenie implantologiczne i koszty z nim związane zależą od wielu czynników, m.in.:

  • ilości i typu zastosowanych implantów,
  • rodzaju wybranej odbudowy protetycznej oraz rodzaju materiału z jakiego będzie ona wykonana,
  • dodatkowych zabiegów odbudowy kości, gdy wymaga tego sytuacja kliniczna.

Leczenie implantologiczne może okazać się większą inwestycją początkową, ale często jest to najbardziej efektywne rozwiązanie długoterminowe w porównaniu do innych klasycznych rozwiązań protetycznych.

Ostateczny koszt leczenia w każdym przypadku ustalany jest indywidualnie po przeprowadzeniu badania i diagnostyki radiologicznej.

Cennik implantologiczny  
Implant Champions
1 Wszczepienie śruby ( część chirurgiczna z koroną tymczasową ) 2400 pln
2 Wycisk protetyczny do wykonania pracy na implantach Od 360 pln
3 Łącznik standardowy / indywidualny 1200 / 1650 pln
4 Korona cercon / porcelana 1900 pln / pkt
5 Korona na dwóch implantach 2200 pln / pkt
6 Czapeczka cerconiowa przekonturowująca 600 pln
7 Proteza na dwóch lokatorach 8800 – 12000 pln
8 Proteza na czterech lokatorach 18000 – 21500pln
Implantacja natychmiastowa etap chirurgiczny około 3600 pln
1 Ekstrakcja 600 pln
2 Implant 2400 pln
3 Regeneracja 600 – 1800 pln
4 Korona tymczasowa 600 pln
5 RTG 120 – 250 pln
A-PRF / I-PRF
1 A-PRF dwie membrany 300 – 500 pln
2 I-PRF dwie probówki 300 – 500 pln

 

  • Facebook