Sterowana regeneracja tkanek

Dzięki preparatom kościotwórczym i kościozastępczym (BioOss,BioGide,BioGen,BioCollagen i inne) możliwe są zabiegi powodujące odbudowę zanikłych struktur utrzymujących zęby -odbudowa kości zniszczonej paradontozą, odbudowa kości przed wprowadzeniem implantów, rekonstrukcja tkanek miękkich otaczających ząb.

Kiedy stosujemy sterowaną regenerację kości?

 1. Periodontopatie – To uszkodzenie spowodowane jest przez bakterie znajdujące się płytce nazębnej. Jej złogi powodują zniszczenie tkanek utrzymujących zęby; wspierająca ząb tkanka zanika i aparat więzadłowy zęba wraz z otaczającą go kością zostają zniszczone co prowadzi do utraty zęba.
 2. Zmiany wierzchołkowe – Ten efekt powstaje poprzez zapalenie w okolicy wierzchołka korzenia. Tego rodzaju zapalenie prowadzi do zniszczenia struktury kostnej.
 3. Ekstrakcje – Pusty zębodół po usuniętym zębie należy wypełnić granulatem kościotwórczym w celu zapobieżeniu zanikowi wyrostka zębodołowego.
 4. Implantacja
  • gdy ilość własnej kości pacjenta jest niewystarczająca, aby wprowadzić wszczep.
  • gdy niedostateczna ilość kości nie pokrywa widocznego gwintu implantu.
  • gdy wyrostek zębodołowy jest zbyt wąski,
  • gdy wysokość wyrostka zębodołowego jest niewystarczająca
 5. Augmentacja – Cząsteczki preparatu kościotwórczego są umieszczane w miejscu brakującej kościi.
 6. Przykrycie membraną zaporową  – Utrzymuje preparat na swoim miejscu i umożliwa prawidłową odbudowę kości.
 7. Podniesienie dna zatoki – Tzw. sinus lift – pogrubienie dolnej ściany zatoki będącej jednocześnie miejscem wszczepiania implantów (w bocznej części szczęki).

GTR – Guided Tissue Regeneration

W wyniku braku zęba (lub zębów) następuje zanik tkanek okołozębowych (dziąsła i kości otaczającej ząb). Jest on (zanik) tym większy im więcej czasu upłynęło od utraty zęba. Tak więc umieszczając w miejscu brakującego zęba implant musimy odbudować również tkanki, które go kiedyś otaczały.Poszczególne etapy leczenia mogą trwać od 3 do 12 miesięcy w zależności od stopnia zaniku dziąsła.Używany do tego materiałów kościozastępczych membran a czasami przeszczepów dziąsła. Cały ten proces nazywamy soft tisscue management.

 • Facebook