Sinus Lift

Brak wystarczającej ilości kości własnej jest dużym problemem w przypadku kiedy chcemy uzupełnić zęby przy pomocy implantów. Problem ten wynika z tego, że kość jako struktura, w którą implant zostanie wprowadzony jest głównym elementem warunkującym zintegrowanie się implantu jak i jego późniejsze utrzymanie w jamie ustnej. Stanowi miejsce, w którym śruba implantu jest zakotwiczona i nie pozwala na jego wypadnięcie. Niedobór kości stosunkowo często dotyczy tylnych części szczęki górnej, czyli tam gdzie uzupełnia się brakujące piątki, szóstki i siódemki górne

Zabieg zwiększający ilość tkanki kostnej, który pozwala na wprowadzenie implantów w miejscach, w których niedostatek kości występuje najczęściej czyli tylnych odcinkach górnych szczęk to tzw. sinus lift. Wykonanie sinus liftu polega na umieszczeniu materiału kościozastępczego nad ubytkiem kostnym tak aby w efekcie uzyskać przyrost kości pozwalający na wprowadzenie implantu odpowiedniej długości. W praktyce sztuczną kość umieszcza się pomiędzy dolną ścianą zatoki szczękowej a błoną śluzową wyściełającą zatokę, stąd nazwa zabiegu sinus lift czyli podniesienie dna zatoki szczękowej. Zabieg sinus liftu jest szeroko stosowanym rozwiązaniem pozwalającym na odbudowę zębów na implantach w sytuacji kiedy mała ilość kości nie pozwala na całkowite zanurzenie w tkance kostnej standardowego implanta o długości przynajmniej 8mm.

  • Facebook